Ph Metre, İletkenlik Ölçer, Multimetre

Tek noktalı Dokunmatik Tuş Kalibrasyonu:
Tek nokta kalibrasyon fonksiyonlu ELECON-BW modeller ile tek yapmanız gereken iletkenlik standardının 25°C
‘deki değerini cihaza set etmek, elektrotu standardın içerisine daldırmak ve  “ENTER” tuşuna basmaktır.  Cihaz otomatik olarak kalibre olacaktır.
Otomatik Sıcaklık Ayarlanması:
 ELECON-B12DW sıcaklık sensörünü otomatik olarak tanıyacak ve sıcaklık sensörü cihaza takıldıktan sonra otomatikman sıcaklığı ölçecektir.  İletkenlik elektrotunun cihaza bağlı olması durumunda sıcaklık ayarlamasını otomatik olarak yapacaktır.
Ayarlanabilir Sıcaklık Katsayısı:
Değişik iyon çözeltilerinin genellikle farklı sıcaklık katsayıları vardır. Sıcaklık katsayısının doğru set edilmesi ölçüm için çok önemlidir.  ELECON-BW modelleri ile sıcaklık katsayısı, 0 – 3,9% / °C aralığında ayarlanabilir.
Ayarlanabilir Hücre Sabiti:
Yüksek veya düşük iletkenlikteki numunelerin ölçümleri esnasında  farklı hücre sabitlerinde iletkenlik elektrotları  seçilmelidir. Cihazda 3 adet farklı hücre sabiti bulunmaktadır  (0.1 , 1 , 10)
Ürün İçeriği:
DJS-1 İletkenlik Elektrotu( K=”1),” Elektrot tutucu, Adaptörler,  Sıcaklık probu (sadece ELECON-B12DW)
İletkenlik için Otomatik Aralık Ayar Fonksiyonu
Otomatik Aralık Ayar fonksiyonlu bir iletkenlik ölçer numuneye daldırıldığında daha çabuk tepki  verecek aralığı ayarlayacak ve ölçümü gerçekleştirecektir.